Boerderijtuin, Ulvenhout

 

 

Opdrachtgever: particulier
Oppervlakte: 8,3 hectare

Project: Ontwerp Erf en omgeving langgevelboerderij/conferentieoord i.s.m. Bureau Leon Rombouts

De boerderij uit de 17e eeuw is in 2008 in oorspronkelijk staat hersteld en in gebruik als ruimte waar uiteenlopende bijeenkomsten zoals workshops, conferenties en feesten gehouden kunnen worden. Naast de historische bebouwing zijn de lanen en de open ruimten tussen deze lanen landschappelijk zeer waardevol te noemen.
De open percelen ten zuiden van het erf, evenals de begeleidende lanen Jagersdreef en Heistraat, dateren uit de 17e eeuw.

Inrichting erf
Het erf is in oude staat teruggebracht. Alle niet passende beplantingen zijn verwijderd. Opschot, zaailingen, sierheesters, coniferen, kerstdennen en dergelijke zijn verwijderd en onderkomen fruitbomen gesnoeid. Het bakhuis zal worden gerenoveerd en het verdwenen karkot in de nabije toekomst worden herbouwd.
Rondom de boerderij, de Vlaamse schuur en de trainingsruimte is een 80 cm brede baksteen rand aangebracht. Een looplijn tussen de entree van de woonboerderij en het bakhuis is eveneens gemarkeerd met baksteen. Voor de afwatering van het erf is een brede goot gemaakt van kinderkoppen.

De geknotte paardenkastanjes, aan de voorzijde van de woonboerderij, zijn verwijderd en vervangen door lindes. Deze zijn zoals op de historische foto’s dichter tegen de boerderij geplaatst. Op het erf zijn enkele grote bomen zoals Noot, Tamme kastanje en Linde aangeplant. Een 3,00 m brede blokhaag van Gewone beuk, tussen de berm en het zandige voorerf, markeert de boerderij.

Parkeren
Het voorstel is om een belangrijk deel rondom de poel om te vormen tot bos zoals op de historische kaarten is aangegeven. Hiermee wordt de oorspronkelijke landschappelijke situatie hersteld. Tevens wordt een dubbele rij Eiken aangeplant. Het parkeren wordt toegankelijk gemaakt door het aanleggen van een zanddreef  tegenover de woonboerderij (Heistraat 18).  In de bosstrook grenzende aan de Heistraat worden Rododendron groepen geplant.

Terug naar overzicht Boerderijtuinen

Naar Artikel in vakblad Tuin&Landschap