Boerderijtuin/boerenerf, Etten Leur

Opdrachtgever: particulier
Oppervlakte: 1,2 hectare
Project: Ontwerp boerderijtuin met omgeving

Een stel hebben, samen met hun twee zoons, hun zinnen gezet op het leven in een woonboerderij. Naast dat de boerderij moet worden verbouwd moet ook het erf en de omliggende weilanden worden aangepast. Voor het ontwerp en de aanpassingen van de woonboerderij is architectenbureau Zeerover in geschakeld. Plancompagnons is gevraagd een ontwerp te maken voor het erf en de rest van het terrein. Het perceel is ongeveer 1,2 hectare groot. De boerderij bestaat uit een woning met stallen en een Vlaamse schuur. In een latere periode zijn aan beide zijden van de Vlaamse schuur varkensstallen gebouwd. Eveneens is een losse koeienstal op het erf verschenen.

Hedendaagse invulling met traditionele materialen
De woonboerderij is gelegen in het kleinschalige Brabantse dekzandlandschap in het buitengebied van Etten-Leur.

Het is de bedoeling dat het momenteel kale terrein een inrichting krijgt van een boerderij maar met veel aandacht voor natuurontwikkeling. Naast het hebben van een moestuin, boomgaard en erf dienen er tevens mogelijkheden te zijn om dieren te houden (schapen en kippen) en ruimte voor een akker waar in vergetelheid geraakte gewassen worden verbouwd.

Boerenerf
In het plan is de sfeer van het erf aan de west en zuidzijde van de boerderij teruggebracht. In de directe omgeving van het huis is met gebakken klinkers een toegang gemaakt naar de oorspronkelijke voordeur. Aan de achterzijde, waar het woongedeelte is gesitueerd, bestaan de terrassen eveneens uit dit materiaal. De rest van het erf bestaat uit half verharding, zoals dit oorspronkelijk het geval was.
Voor het huis is een boerentuin met bloeiende hortensia’s voorgesteld. De moestuin en de bleek, die aan de zuidzijde van het huis liggen, worden met een beukenhaag van 1,50 m hoog van de weg afgescheiden. In de directe omgeving van de boerderij zijn bomen als noot, vijg, moerbei en linde voorgesteld. Om de wind te beteugelen en snel bomen van formaat te hebben, zijn aan beide zijden van het erf rijen met verschillende populieren (Ratelpopulier en Abeel) voorgesteld.

Bomenrijen, houtsingels en boomgaard
De boomgaard bestaat uit solitaire bomen die ogenschijnlijk op willekeurige wijze zijn aangeplant. Omdat de wens is verschillende soorten hoogstamfruitbomen te planten is voor een losse situering van de bomen gekozen. Iedere boom heeft zijn eigen groeiwijze en kan tot volle wasdom komen door de ruime plantafstand.

Het terrein wordt grotendeels van de omgeving afgesloten door houtsingels (circa 5 meter breed) met een gemengde samenstelling. De soortenkeus van de beplanting is afgestemd op het vochtig berken – zomereikenbos en het elzen – eikenbos. Ook worden twee houtsingels aangeplant waar eiken worden aangeplant om in de toekomst als eikenhakhout te worden beheerd. Daar waar mooie vergezichten op het omliggende landschap zijn, is het uitzicht open gehouden.
Op de laagste plek van het perceel is een paddenpoel voorgesteld in de vorm van een sloot met een verbreding. Hierdoor is de paddenpoel in het landschap op een natuurlijke wijze ingepast. De sloot/paddenpoel wordt aan de noordzijde begeleid door knotwilgen en een bosje.

Een bomenrij met Tamme kastanjes scheidt de boomgaard af van een deel dat zowel als weiland of als akker kan fungeren. Door middel van graspaden is het mogelijk om verschillende wandelingen over het terrein te maken. Deze graspaden worden met een bloemrijk mengsel ingezaaid waardoor een fleurige berm ontstaat die interessant is voor vlinders en andere insecten. Op sommige plaatsen vormt het graspad tevens het onderhoudspad voor het onderhoud van de sloten.

Duurzaam kader
Met dit plan is een kader gemaakt dat aansluit op de wensen van de bewoners en past in het omliggende landschap. Dit kader is een duurzaam raamwerk dat nog decennia op zijn plaats is in deze omgeving. Binnen het kader zijn volop mogelijkheden om aanpassingen te doen aan bijvoorbeeld terrassen, borders, nieuwe aanplant en dergelijke.

De verbouwing van de boerderij start binnenkort en de aanleg van de beplantingen volgen hierna. In het najaar van 2013 worden in ieder geval de landschappelijke beplantingen aangelegd.

Terug naar overzicht Boerderijtuinen