Openbaar groen bedrijventerrein Hosterparc, Zeewolde

Opdrachtgever: Gemeente Zeewolde
Oppervlakte: circa 45 hectare
Project: Ontwerp beplantingen nieuw bedrijventerrein (i.s.m. Witteveen+Bos)

In de gemeente Zeewolde was in 2005 bezig met de realisatie van een nieuw bedrijventerrein onder de naam ‘Horsterparc’. Dit bedrijventerrein ligt ten noordwesten van Zeewolde. Het wordt aan drie zijden begrenst door bestaande bossen, terwijl het aan de vierde zijde door het bestaande bedrijventerrein Tekkersveld wordt begrenst. Met het inrichtingsplan en het beeldkwaliteitsplan als leidraad is door Plancompagnons, i.s.m. Witteveen+Bos, een beplantingsplan opgesteld en een ontwerp gemaakt voor de centrale groene zone en de rotonde aan de Spiekweg.

Eén van de hoofduitgangspunten van het ontwerp van het bedrijventerrein, is de groene identiteit van het terrein geweest. Deze moet gaan zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor zowel ondernemers als voor de flora en fauna.

Het bedrijventerrein Horsterparc wordt ontsloten middels een rotonde vanaf de Spiekweg. Vandaar ligt een centrale ontsluiting, gekoppeld aan een brede groenzone, met haaks daarop de infrastructuur die het verdere bedrijventerrein ontsluit. In de centrale groene zone is een wadi opgenomen, evenals langs de meeste randen van het plangebied. Het hemelwater wat op de daken en wegen van het bedrijventerrein valt, wordt in de diverse wadi’s opgevangen en kan van daaruit infiltreren in de bodem.

Het gehele bedrijventerrein kent een parkachtige sfeer, met een zwaartepunt bij de centrale groene zone. Er is daarom onderscheid gemaakt tussen de beplanting van de wegen en de beplanting van de centrale groene zone.

De wegen worden aan weerszijden begeleid door grasbermen met daarin bomen. De afscheiding tussen de kavels en de grasbermen is voorzien met een haag. Zowel de laanbeplanting als de hagen zijn over het gehele bedrijventerrein opgebouwd uit dezelfde soorten. Hier is gekozen voor inheemse soorten vanwege de toegevoegde ecologische waarde hiervan ten opzichte van uitheemse soorten. Voor de laanbeplanting is een esdoorn gekozen (Acer pseudoplatanus `Rotterdam’) vanwege het voorkomen van esdoorns in het nevengelegen Horsterwold. De hagen worden aangeplant met haagbeuk (Carpinus betulus), vanwege de goede geschiktheid van deze soort voor haagbeplanting en de ecologische waarde van deze soort.

Terug naar overzicht Werklandschappen