Bedrijventerreinen Franse Akker/Rudonk en Spinola, Breda

 

Opdrachtgever: Gemeente Breda
Oppervlakte: 13,5 hectare
Project: Revitalisering bedrijventerrein

In Breda is het beleid om eerst de bestaande bedrijventerreinen optimaal te benutten alvorens nieuwe bedrijven worden gerealiseerd. Dientengevolge is een ontwikkelingsvisie opgesteld voor het bedrijven- complex De Krogten, Emer en Hintelaken. Daarnaast is voor de herinrichting van twee deelgebieden een ontwerp gemaakt. Het betreft de deelgebieden Franse Akker/Rudonk en bedrijventerrein Spinola.

Om te komen tot een programma van eisen is eerst een inventarisatie en analyse van de omgeving gemaakt. Hier zijn de opdrachtgever en de ondernemers van de bedrijven bij betrokken. De ontwikkelingsvisie vormt de basis voor de ontwerpen van de deelgebieden. Uitgangspunt in de ontwikkelingsvisie is de uitstraling van het ge- hele bedrijventerrein te verbeteren. Alleen het aanpakken van de openbare ruimte is niet voldoende om die kwaliteitsverbetering te bereiken. Daarom zijn er ook voorstellen gedaan voor aanpassingen op het privéterrein van de bedrijven.

Naast een fraaie aanleg van de buitenruim- te is het beheer en onderhoud zeer belangrijk om de kwaliteitsverbetering voor de toekomst veilig te stellen. De kosten zijn in dit geval hoger, omdat het ontwerp voorziet in een luxer uitstraling dan men gewend is van bedrijventerreinen. De bedrijven krijgen hiervoor een functionele werkomgeving die garant staat voor een nette en zakelijk uitstraling. Om dit beheer te financieren zijn afspraken gemaakt met de gezamenlijke bedrijven. Op deze wijze zijn de bedrijven meer betrokken bij hun openbare ruimte. Hierdoor is de kans groter dat het bedrijventerrein er op de lange termijn representatief blijft uitzien.

Terug naar overzicht Werklandschappen