Bedrijventerrein Pothof, Rozenburg

PROJECTK4

Opdrachtgever: Gemeente Rozenburg
Oppervlakte: 8 hectare
Project: Revitalisering beplantingen bestaand bedrijventerrein (i.s.m. Witteveen+Bos

De bomen op het terrein van de Pothof zijn zeer divers in soort en staan willekeurig verspreid op het bedrijventerrein. Om te voorkomen dat er een rommelig beeld ontstaat is er in het beplantingsplan gekozen voor een sobere, eenduidige onderbeplanting. Iedere straat  krijgt een eigen uniforme  onderbeplanting waardoor de structuur op het bedrijventerrein verbeterd wordt. De diversiteit in de beplanting wordt gevormd door de bomen.

Het oppervlak openbaar groen wordt  door het toevoegen van de parkeerplaatsen sterk verminderd. Dit gaat ten koste van diverse bomen. Daarnaast zijn er nog enkele bomen die een slechte gezondheid hebben en ook verwijderd moeten worden.  In het plan worden  57 bomen verwijderd, dit zijn bomen van verschillende grootte ( bomen met een struikvorm meegerekend).  In de huidige situatie staan de bomen vaak erg dicht op elkaar waardoor de bomen als individu niet goed tot ontwikkeling kunnen komen. Om dit in de toekomst te voorkomen hebben we ervoor gekozen om niet al te veel bomen nieuw aan te planten.

Terug naar overzicht Werklandschappen