Uitzichtpunt langs de Maas, Lith

Opdrachtgever: J. van Esch bv
Oppervlakte: 21 ha
Project: Inrichtingsplan natuur- en recreatiegebied inclusief het ontwerp van een uitzichtpunt (i.s.m. Buro Mus)

In de Maas, nabij Lith, is een sluizencomplex aangepast en uitgebreid. Door deze ontwikkeling dient de omgeving afgestemd te worden op het nieuwe gebruik. Naast de activiteiten gerelateerd aan het sluizencomplex biedt de omgeving ruimte voor natuurontwikkeling en recreatie. In een langdurig proces van ontwerpen, inspraak en procedures is het plan uiteindelijk in 2009 tot stand gekomen. Naast paden, trapveldjes, bloemenweiden, flauwe oevers, beplantingsstroken en dergelijke zijn een uitzichtpunt en een ophaaltrap in het ontwerp opgenomen.

Het uitzichtpunt is gesitueerd langs de weg die afdaalt naar de aanlegplaats van de pont. Met het ontwerp is gebruik gemaakt van het aanwezige hoogteverschil. Het uitzichtpunt steekt als het ware uit boven het lager gelegen rivierdal van de Maas. Op een stalen basisconstructie is een houten loopdek gemaakt. De zitbanken, de reling en de verlichting vormen één geheel met het totale uitzichtpunt. De ondersteunende kolommen van het uitzichtpunt vormen tegelijkertijd de ondersteuning van de zitbanken en de mast van de verlichting.

Om vanaf een pleintje in het centrum van Lith naar het recreatiegebied te kunnen wandelen is een ophaaltrap bedacht. De trap moet bij hoogwater van de Maas opgehaald kunnen worden om de doorstroming niet te belemmeren. Gekozen is voor een stalen basisconstructie met houten traptreden en een houten leuning. De ophaaltrap kan met een slinger- en liermechanisme worden opgehaald. Uiteraard wordt dit mechanisme geborgd. Eens in de circa 10 jaar zal het nodig zijn de ophaaltrap op te halen.

Terug naar overzicht Elementvormgeving