Speeltuin De Zon, Breda

 

Pooster

Opdrachtgever: Gemeente Breda
Oppervlakte: 360 m2
Project: Ontwerp openbare speeltuin (prijsvraag, 1e prijs)

In 2006 zijn drie ontwerppartijen uitgenodigd door de bewoners van Oud-Boeimeer om een speeltuin te ontwerpen op het voormalige bedrijfsterrein ‘De Zon’. Er is destijds een voorkeur uitgesproken voor het ontwerp van Plancompagnons.

Afstemming op direct omwonenden
Het eerste ontwerpidee is tot stand gekomen na overleg met een deel van de bewoners van de wijk en zonder inmenging van de gemeente Breda. In overleg met belanghebbende bewoners en wijkraad is de schets uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Omdat de gemeente het plan gaat betalen en beheren hebben zij dit vervolgtraject op zich genomen.

Speeltuin voor jongere kinderen
Uitgangspunt voor het plan is dat de speeltuin wordt ingericht voor kinderen in de leeftijdscategorie van 5 tot en met 11 jaar. Omdat er in de directe omgeving reeds klim en klautertoestellen staan is voor aanvullende speelattracties gekozen. De speeltuin is opgedeeld in twee delen. De jongere kinderen (5-7 jaar) vinden hun speeltoestellen met name in het achterste en rustiger deel. De wat oudere kinderen (7-11 jaar) spelen in het voorste deel van de speeltuin. De reeds aanwezige speeltoestellen buiten de speeltuin kunnen zij hierdoor bij hun spel betrekken.

Vormgeving en karakter
Het organisch verlopend pad is geschikt voor rolschaatsen en driewielertjes. De toestellen zijn op een valdempende ondergrond van kunstgras aangebracht. Voor de begeleiders van de kinderen zijn banken geplaatst. Om de sfeer van een stadstuin te benadrukken is een sierbeplanting van vaste planten, heesters, klimplanten en bomen toegepast.

Afsluiting openbare ruimte
Om veiligheidsredenen wordt de speeltuin ’s avonds en ’s nachts afgesloten. Een stedelijke beveiligingsdienst draagt zorg voor de afsluiting en opening van de poort. Het hekwerk wordt uitgevoerd in vergelijkbare persroosters zoals gebruikt voor het aangrenzende appartementencomplex De Zon.

Terug naar overzicht Element vormgeving