Crematoriumterrein Rijtackers, Eindhoven

 

Opdrachtgever: DELA
Oppervlakte: 0,9 ha
Project: Masterplan herinrichting crematoriumterrein + ontwerp deelplannen

Het crematorium met het omliggende terrein is omstreeks 1995 gerealiseerd door DELA uitvaartverzorging. In de loop der jaren is er behoefte aan enkele wijzigingen aan de gebouwen en het terrein. De gebouwen zijn in de loop van 2011 aangepast. Nu is het de tijd om het terrein aan te pakken. Om te voorkomen dat men voor iedere aanpassing ad hoc gaat reageren is Plancompagnons gevraagd een masterplan voor het terrein te ontwikkelen.

Om tot een masterplan voor het terrein te komen zal eerst een inventarisatie en analyse van het terrein plaatsvinden. Pas wanneer de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen bekend zijn, kunnen oplossingen aangedragen worden. Hieruit vloeit het masterplan voort.

Daarnaast zijn er directe vragen van de opdrachtgever die uitgewerkt worden, passend in het masterplan. De belangrijkste aanpassingen betreffen:
– Aanpassing van de buitenruimte aansluitend op wijzigingen van het hoofdgebouw;
– Verbeteren van de herkenbaarheid van het terrein, met name nabij de entree van het terrein;
– Het inpassen van bovengrondse graven:
– Het opwaarderen van de beplantingen.

In het plan zal echter eveneens rekening gehouden worden met mogelijke ontwikkelingen in de toekomst.

Daarnaast had het crematorium Rijtackers behoefte aan uitbreiding van de mogelijkheden tot het begraven van urnen.

De bestaande opzet van het terrein was overzichtelijk en formeel. Nabij de columbarium muur waren reeds mogelijkheden voor het begraven van urnen aanwezig. Een deel van de uitbreiding van de urnenbegraafplaats is op deze plaats gerealiseerd. Aansluitend bij de strakke opzet van het terrein is hier gekozen voor een formele vormgeving. De structuur wordt bepaald door lage hagen. Deze zorgen voor een rustige en sobere achtergrond voor de bloemen die bij de urnen worden geplaatst. De centrale as, die vanaf het hoofdgebouw naar de columbarium muur loopt, wordt doorgetrokken naar het hoogste punt van de urnenbegraafplaats.

Naast de formele urnenbegraafplaats is in een bestaand berkenbos een informele urnenbegraafplaats gerealiseerd. In dit bos zijn in een willekeurig patroon natuursteenkeien aangebracht. Onder deze keien is het mogelijk een urn te begraven. Op de kei mag, op een plaatje, een kleine herdenkingstekst aangebracht worden. In het berkenbos worden verder geen paden aangebracht waardoor het effect van een natuurbegraafplaats wordt bereikt.

Terug naar overzicht Begraafplaatsen