Crematoriumterrein Maaslanden, Vlijmen

 

Opdrachtgever: DELA
Oppervlakte: 6,2 hectare
Project: Masterplan herinrichting crematoriumterrein + ontwerp deelplannen

Door de verandering van de maatschappij en uitbreidingen van het crematoriumgebouw is er meer behoefte aan parkeerplaatsen. Daarnaast is er gebrek aan plaats voor het begraven van urnen. Tot slot zijn er enkele nieuwe ideeën ontstaan om de buitenruimte van het crematorium te benutten bij begraafceremonies. Om dit alles in goede banen te leiden is de behoefte ontstaan om een masterplan voor het terrein te ontwikkelen. In verschillende fasen zullen onderdelen van het terrein worden ontwikkeld.

De nieuwe ideeën omtrent de herinrichting zijn:
– Een buitenaula, waar bij mooi weer de afscheidsceremonie in een boomgaard kan worden gehouden;
– Een kinderurnentuin, waar aparte ruimt voor overleden kinderen wordt gereserveerd;
– Een “levenskluis”, waar men in een kluis, voor en na het overlijden, persoonlijke zaken kan achterlaten op de plaats waar ook de urn komt te staan/staat;
– Een “vrije” urnenbegraafplaats, waar men meer mogelijkheden in grootte en vormgeving heeft om een monument te plaatsen.

Aan de hand van een analyse van het terrein zijn de sterke en zwakke kanten van het terrein vastgesteld. Tevens zijn kansen en bedreigingen benoemd. Op basis van deze gegevens is bepaald hoe de nieuwe ontwikkelingen een plaats krijgen en daarbij een extra dimensie aan het terrein leveren. De kenmerkende waarden van het terrein blijven bewaard.

Terug naar overzicht Begraafplaatsen