Crematoriumterrein Berkendonk, Helmond

 

 

Opdrachtgever: DELA
Oppervlakte: 4 hectare
Project: Masterplan herinrichting crematoriumterrein

Vanwege de verdergaande professionalisering en de benodigde uitbreiding van de mogelijkheden voor as-bestemming op het crematoriumterrein Berkendonk is een masterplan voor het terrein opgesteld. In dit masterplan zijn de verwachte ontwikkelingen op langere termijn meegenomen. Bij toekomstige aanpassingen van het terrein is het masterplan leidend om de gewenste kwaliteit voor het gehele complex te bereiken.

Om tot een visie voor het masterplan te komen zijn via een SWOT-analyse (Sterkten/ zwakten, kansen/bedreigingen) de bestaande kwaliteiten van het complex bepaald. De open ruimte in de bosachtige omgeving wordt als zeer waardevol beschouwd. Ook de overgang van een cultuurlijke beplanting rondom de bebouwing naar een natuurlijke in de bosrand is een logische keuze. Verder wordt de heldere beleving en het goed functioneren van het terrein als waardevol ervaren. Om dit te versterken is een consequente toepassing van terreinmeubilair en verharding voorgesteld.

Een belangrijke vraag van DELA is een gefaseerde uitbreiding van de urnentuin. Om de open ruimte op het terrein zo min mogelijk aan te tasten, is gekozen voor een compacte wijze van uitbreiden. Dit heeft geleid tot een ‘radiale’ vergroting van de bestaande urnentuin. Door middel van haagstructuren wordt de ruimte afgebakend. De uitbreiding kan fasegewijs plaatsvinden. Met dit ontwerp is het aantal urnengraven toereikend voor de komende 15 jaar. Voor de periode daarna zijn er, bij een juist urnenbeheer, voldoende mogelijkheden.

Terug naar overzicht Begraafplaatsen