Begraafplaats Strijen

 

Opdrachtgever: Gemeente Strijen
Oppervlakte: 1.000 m2
Project: Ontwerp uitbreiding begraafplaats (i.s.m. Witteveen+Bos)

De gemeente Strijen had behoefte aan de uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats. Aan de hand van de wensen en eisen van de gemeente Strijen en de analyse van het terrein is voorgesteld om de uitbreiding van de begraafplaats als een aparte ‘kamer’ aan de bestaande begraafplaats toe te voegen. Een nieuwe tijdsperiode vraagt om een nieuwe benadering van het begraven, waaraan een eigentijdse invulling gegeven kan worden. Daarbij is ook de relatie met het bestaande deel van belang.

Voorgesteld wordt om een haag van 2m hoog rondom het nieuwe gedeelte te planten. Een poort, ter hoogte van het aula-gebouw, vormt de entree van dit nieuwe deel. Deze poort doet tevens dienst als urnenmuur. Verder wordt de indeling bepaald door een centrale as die aansluit op het pad van het bestaande gedeelte. Deze as wordt gekenmerkt door een open ruimte met bomen. Deze ruimte biedt de mogelijkheid om te gebruiken als strooiveld. Een monument in de vorm van een kunstwerk kan deze plek een bijzondere uitstraling geven. De verdere indeling sluit aan op het rechtlijnig karakter van deze middenas. Lage hagen geven structuur aan de ruimtes voor de graven.

Van dit voorstel is een tweetal modellen gemaakt. Een minimum en een maximum model, waarbij het aantal graven varieert van 500 tot resp. 560.
Vanwege de fraaiere oplossing en het voldoende aantal grafplaatsen is gekozen voor het minimummodel. Het minimummodel is een uitbreiding in de breedte richting, waarbij er geparkeerd kan worden in de verlaagde zone langs de Leeuwerikstraat.

Terug naar overzicht Begraafplaatsen