Begraafplaats Emaus, Vlaardingen

  

Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen
Oppervlakte: 3,6 ha
Project: Herinrichting historische begraafplaats

Begraafplaats Emaus is één van de oudste begraafplaatsen in Nederland, maar het onderhoud van het terrein en de veelal historische graven is achterstallig. Nadat er zo’n 35 jaar nauwelijks begraven is, is het de bedoeling om van Emaus een “levendige begraafplaats” te maken waar de historie van het begraven nog duidelijk zichtbaar is. Daarnaast moet er ruimte zijn voor nieuwe mogelijkheden op het gebied van begraven en as-bestemming en is recreatief gebruik als wandelpark een wens.

Het oudste deel van de begraafplaats en de, historisch gezien, waardevolle grafmonumenten blijven bewaard. Door het ruimen van graven waarvan de rechten verlopen zijn ontstaat er volop ruimte voor nieuwe graven. Met het opknappen van het deels monumentale groen wordt de interne structuur meer helder en het contact met de omgeving sterker. Bovendien attenderen een nieuwe omheining met nieuwe voetgangersentrees op de aanwezigheid van de begraafplaats en nodigen ze uit tot het betreden ervan. Een duidelijke padenstructuur, met een hoofdas, zijpaden en een rondgang, maken een rondwandeling en een grotere variatie in routes mogelijk.
Om het parkgevoel te versterken zijn er plekken zonder een directe begraaffunctie zoals grasweides met bomen en sfeervol ingerichte zitplaatsen. In het voorlopig ontwerp zijn nieuwe elementen als een columbarium en een urnenveld zorgvuldig ingepast met oog voor de cultuurhistorische waarde van de begraafplaats. Door deze twee vormen van as-bestemming te combineren in een speciaal ontworpen urnentuin, wordt de sfeer van de oude begraafplaats gerespecteerd en komen de nieuwe ontwikkelingen volledig tot hun recht. Afhankelijk van een kosten- baten analyse zullen deze investeringen pas in een later stadium gedaan worden.

Terug naar overzicht Erfgoed
Terug naar overzicht Begraafplaatsen
Naar artikel in vakblad Groen