Parkzone De Wetering, Hooge Zwaluwe

Opdrachtgever: Gemeente Drimmelen
Oppervlakte: 0,9 hectare
Project: Ontwerp buurtpark


Aan de zuidzijde van Hooge Zwaluwe is een uitbreiding met woningen gerealiseerd. In een zone op de overgang naar het open landschap van West-Brabant is ruimte gereserveerd voor een parkzone. Deze parkzone bevat reeds een waardevolle paddenpoel omsloten door opgaande beplanting op de oevers. Daarnaast sluit het gebied aan op een bosstrook aan de westzijde van het dorp.

In het ontwerp is met materialen en vormen uit het omringende landschap een interessant uitloopgebied voor Hooge Zwaluwe gemaakt. Op de rand van de bebouwing is een brede hakhoutsingel aangeplant zodat de dorpsrand op een logische wijze aansluit op het omringende landschap. Langs de waterloop is een dijk gemaakt waarop de hoofdontsluiting van het park ligt. De dijk is beplant met een rij knotwilgen. Via een rondgang van graspaden is het mogelijk langs de zuidrand van de groenzone te wandelen. Op de paddenpoel met de opgaande beplanting na bestaat het park uit grasland. Sommige delen worden intensief gemaaid, zoals het speelveld en de graspaden. Andere delen worden extensief gemaaid waardoor een kruidenrijk grasveld ontstaat.

Door deze maatregelen is een gevarieerd park ontstaan dat aansluit bij het West-Brabantse landschap en bij de wensen van de bewoners van Hooge Zwaluwe. Het beheer is relatief eenvoudig te noemen.

Terug naar overzicht Parken en pleinen