Park achter de Hoeven, Raamsdonksveer

Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg
Oppervlakte: 3,2 hectare
Project: Ontwerp, uitvoeringsvoorbereiding en beheerplan buurtpark


Als afsluiting van de aanleg van de nieuwe wijk Achter de Hoeven is een nieuw park ontworpen. De bestaande structuur van waterlopen vormt de basis voor het park. De aansluiting van de waterloop, komend vanuit de woonwijk, op de waterloop langs de Maasdijk, is aangegrepen om een accent te maken. Door een vijver te maken met daarin een eiland, krijgt dit centrale element karakter.
Met landschapselementen die voorkomen in het buitengebied rondom Raamsdonksveer is een ruimtelijke indeling van het park uitgewerkt. Het gaat om landschapselementen als hakhoutsingels, rijen met knotbomen, greppels, bloemrijke graslanden en dergelijke. Aan de noordzijde van het park, nabij de nieuwe kantoren, worden heuvels gemaakt met de uit de waterpartijen vrijkomende grond.

Met deze basisopzet is een kader gemaakt waarin het programma van eisen kan worden ingevuld. In de vijver met het eiland is een avontuurlijke waterspeelplaats bedacht. Met een trekvlot en via zwerfkeien is het eiland te bereiken. Een verlaagd trapveld biedt naast de landschappelijke beplanting ruimte voor de jeugd. De wandelaars komen aan hun treken door het slingerende betonpad en de door het park verspreid liggende graspaden. Via een nieuwe brug is de voet van de Maasdijk te bereiken. Hier is ruimte om de hond uit te laten.

Door deze moderne opzet van het park met gebruikmaking van traditionele landschapselementen ontstaat een park dat past in deze woonomgeving.

Terug naar overzicht Parken en pleinen