Ontwerp geluidbeperkende voorzieningen langs de A58, Tilburg

Geluidsbeperkende voorzieningen A58 Tilburg

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, Noord-Brabant
Lengte: circa 3 km
Project: Landschappelijke inpassing en vormgeving (Prijsvraag – 1e prijs) uitgevoerd in 1995


Vanwege de groene en parkachtige omgeving, waar de A58 nabij Tilburg doorheen gaat, is voorgesteld de geluidbeperkende voorzieningen zoveel mogelijk als aarden wallen uit te werken. Op de belangrijke kruisingen, zoals deze met het Bels Lijntje, de Goirleseweg en met waterloop De Leij, zijn transparante schermen voorgesteld. Om de oriëntatie voor de weggebruikers te vergroten is hier een accentkleur voorgesteld. Nabij twee uitzichtpunten zijn de zandlopervormige elementen, die tussen de transparante schermen geplaatst zijn, herhaald als kunstwerk.
Om het groene parkachtige karakter van het landschap te versterken bestaan de taluds van de wallen, aan de zijde van de snelweg, uit kruidenrijk grasland. De helling taluds is zo flauw mogelijk.

Terug naar overzicht Constructies