Landschapsplan A4, Noord Brabant

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat directie Noord Brabant
Lengte: circa 42 km
Project: Opstellen van een landschapsplan voor een rijksweg

De directie Noord-Brabant van Rijkswaterstaat heeft aan Plancompagnons opdracht verleend voor het opstellen van een landschapsplan voor Rijksweg 4 tussen de Volkerakbrug en de Belgische grens. De A4 tussen de Volkerakbrug en Belgische grens is een bestaande snelweg met in de toekomst mogelijk de nieuwe aanleg van een snelweg tussen Dinteloord en Bergen op Zoom.

De kenmerken van de autosnelweg en de kenmerken van het landschap met zijn functionele, landschapsecologische en visueel-ruimtelijke aspecten dienen op een zodanige wijze op elkaar afgestemd te worden dat het landschap als een samenhangend systeem kan functioneren. Voortbouwend op het algemene uitgangs- punt wordt bij landschappelijke inpassing gestreefd naar realisatie van de volgende doelstellingen:
– Het bieden van een goede basis voor uiteenlopende vormen van ruimte gebruik;
– Het handhaven of herstellen en waar mogelijk ontwikkelen van het stelsel van landschapsecologische relaties;
– Het ontwikkelen van een voor omwonenden en weggebruikers visueel herkenbaar beeld.

Uitgangspunt voor het landschapsplan in hoofdlijnen is de tweedeling in de visie voor de verschillende trajecten van de A4. Hierin wordt voor de autosnelweg en de stedelijke randweg een visie gehanteerd waarbij de weg ondergeschikt wordt gemaakt aan het omringende landschap en de vervangende A4 als een autonome weg wordt ingepast. De knooppunten vormen koppelingen tussen verschillende snelwegen met ieder een eigen inrichting.

Terug naar overzicht Infrastructuur