Landschapsplan A16, van knooppunt Terbregseplein tot aan de Belgische grens

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Lengte: circa 55 km
Project: Actualiseren landschapsplan rijksweg


Rijkswaterstaat heeft aan de samenwerkende bureaus Witteveen+Bos en Plancompagnons opdracht gegeven voor het maken van een landschapsplan voor de A16. Het betreft het deel van de A16 tussen knooppunt Terbregseplein (Rotterdam) en de grens met België (Hazeldonk). Rijkswaterstaat heeft het voornemen om landschapsplannen van rijkswegen eens in de tien jaar te herzien ten behoeve van het beheer en onderhoud. Het doel van de studie is “het bewerkstelligen van een integrale inpassing van de weg met haar kunstwerken en wegbermen in de omgeving”. Hierbij is met nadruk aandacht besteed aan functioneel-sociale, visueel- ruimtelijke en ecologische aspecten.

Aangezien de weg met haar bermen (rijkseigendom) door een landschap loopt met meerdere eigenaren is in het proces van deze opdracht een klankbordgroep samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van aanliggende gemeenten, waterschappen en andere relevante belangenorganisaties.

Na inventarisatie en analyse volgde de visievorming voor het plan. In deze visie is aangegeven hoe de komende tien jaar met de weg moet worden omgegaan. De A16 wordt daarin beschouwd als onderdeel van het landschap in plaats van als accent. In het landelijk gebied zijn de bermen natuurlijk en sluit de inrichting van de weg aan bij het omliggende landschap. In de stedelijke omgeving wordt de weg met de bermen meer cultuurlijk ingericht.

Alle acties om te komen tot de gewenste situatie zijn per kilometer behandeld in het landschapsplan.

Terug naar overzicht Infrastructuur