Landschapspark Bergsche Heide, Bergen op Zoom

Opdrachtgever: Holding Bergsche Heide bv
Oppervlakte: 470 hectare
Project: Masterplan landschapspark


In de gemeente Bergen op Zoom , tussen de A4 en de A58, wordt Landschapspark Bergsche Heide gerealiseerd. Het gaat om ongeveer 470 hectare wat een kwaliteitsimpuls nodig heeft. Het landschap vormt een “living lab” voor samenwerking tussen bedrijven op het gebied van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.

Plancompagnons heeft via inventarisatie en analyse van het bestaande landschap een bijdrage geleverd aan de tot stand koming van het Masterplan Landschapspark Bergsche Heide. In het plan is het programma van eisen vertaald om tot een verantwoord landschap te komen.

Voor dit gebied is een greendeal gesloten. De Green Deal is een initiatief van Holding Bergsche Heide. In de deal zijn toezeggingen opgenomen, waaronder het delen van kennis, procesbegeleiding, kwaliteitsbewaking en het zoeken naar financieringsmogelijkheden. Daarnaast wordt vanuit een positieve grondhouding meegewerkt aan het eventueel wijzigen van het bestemmingsplan en het bewaken en ontwikkelen van het watersysteem en natuurontwikkeling. De Green Deal voor Landschapspark Bergsche Heide is ondertekend door de ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu, Provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, gemeente Bergen op Zoom, stichting Brabants Landschap en Holding Bergsche Heide.

Terug naar overzicht Recreatiegebieden