Havenkade ’s Gravenmoer

Opdrachtgever: Gemeente Dongen
Oppervlakte: 0,4 hectare
Project: Ontwerp herstel historische haven met omgeving


De kern van ‘s Gravenmoer heeft voor een deel haar ontstaan te danken aan de oude turfhaven die hier vroeger heeft gelegen en in de jaren vijftig is gedempt. Op de plaats van de oorspronkelijke haven is een ongedefinieerde groenstrook ontstaan die geen recht doet aan de stedenbouwkundige ontwikkeling van de ‘s-Gravenmoer.

In het plan is de haven voor een deel teruggebracht door de waterloop door te trekken tot aan de doorgaande weg. Door middel van stalen damwandprofielen en bolders is de sfeer van de haven opgeroepen. Ter plaatse van de oorspronkelijke zwaaikom liggen enkele belangrijke hoofdtransportleidingen die binnen dit project niet verplaatst kunnen worden. Door het verlagen van het maaiveld ter plaatse van de zwaaikom wordt gerefereerd naar de historische situatie. Een bijkomend voordeel is dat de plaatselijke harmonie haar jaarlijkse optreden op deze locatie kan blijven geven.

Daar waar de waterloop via een duiker onder de kruisende wegen doorstroomt is het effect van een brug gemaakt. Hierdoor wordt de beleving van het water groter. Door het verplanten van een aantal bestaande bomen vormen de infrastructuur, de bebouwing en de boomstructuur weer een eenheid met de oorspronkelijke haven. Deze ingrepen maken dat de openbare ruimte aansluit bij de aanwezige bebouwing. De geschiedenis van ‘s Gravenmoer is, in dit plan, op een logische en ruimtelijke manier afleesbaar gemaakt voor de bewoners en bezoekers van ‘s Gravenmoer.

Terug naar overzicht Parken en pleinen