Geluidbeperkende voorzieningen A2-A59 ’s Hertogenbosch

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Noord Brabant
Lengte: circa 4,5 km
Project: Landschappelijke inpassing en vormgeving geluidschermen langs rijksweg (Prijsvraag – 2e prijs)

In het ontwerp is er vanuit gegaan dat het scherm onderdeel uitmaakt van het wegmeubilair. Daarom heeft het scherm een functionele en technologische uitstraling. Vanaf de wegzijde gezien vormt het scherm als het ware de wand van een buis. Een gladde buis zonder obstakels die het verkeer soepel door ’s-Hertogenbosch voert. De gladde wand sluit aan bij de dynamische beleving vanaf de wegzijde. De stijlen zijn aan de bewonerszijde aangebracht. Zij passen in de statische beleving vanuit de bewonerszijde. Het scherm buigt zich om de weg heen om de bewoners tegen het verkeerslawaai te beschermen.

In het ontwerp is gestreefd naar een blijvend contact tussen het verkeerslandschap en het stedelijk landschap door middel van een venster. Wanneer het ontwerp voor dit scherm in het kort moet worden omschreven komen de volgende termen naar voren:
– Functioneel minimalisme
– Eigentijdse en technologische vormgeving en materiaalgebruik
– Onderhoudsvriendelijk en duurzaam
– Licht en luchtig
– Flexibel

Naar aanleiding van deze visie ontstaat een ontwerpstructuur waarbij een scherm over de gehele lengte een zelfde opbouw, vormgeving en materiaalgebruik kent. In principe is er slechts één uitzondering gemaakt namelijk voor de lage voorziening van 0,80 m. nabij Vught. Deze voorziening zal als aarden wal worden uitgevoerd en nauwelijks invloed hebben op de beleving van zowel de weggebruikers als de omwonenden.

Het scherm vormt een eenheid met de schermen nabij Vught door de gebogen vorm. Vanuit de gedachte dat het scherm een eigentijds en technologische uitstraling moet hebben is gekozen voor aluminium als basis materiaal. De wanden worden als cassettes opgebouwd. Deze cassettes zijn aan één zijde geperforeerd, gevuld met steenwol daar waar absorberende schermen noodzakelijk zijn en hebben een geluidabsorberend vermogen met een factor van 0,8. Daar waar geen absorptie noodzakelijk is aan de weg zijde wordt de wand toch geperforeerd om eenheid in het beeld te bewaren. De cassettes worden geanodiseerd waardoor de uitstraling van aluminium optimaal herkenbaar is. Op ooghoogte van de automobilisten (zowel voor vrachtwagens als personenauto’s) is een transparante strook voorgesteld in PMMA. Dit materiaal wordt ook voorgesteld voor de luifel boven de hoogte van circa 8 m.

Het ontwerp is gemaakt op uitnodiging van Rijkswaterstaat voor een prijsvraag. Het ontwerp van Plancompagnons is tweede geworden en niet uitgevoerd.

Terug naar overzicht Infrastructuur