De Donk, Ulvenhout

Opdrachtgever:  Stichting Ouderenzorg Nieuw-Ginneken
Oppervlakte: 5.000 m2
Project: Ontwerp, uitvoeringsvoorbereiding ontwerp terrein verzorgingshuis ‘De Donk’.

Ontwerp terrein verzorgingshuis “De Donk”

Architectenbureau Evers heeft het ontwerp gemaakt voor de uitbreiding van het bestaande verzorgingshuis “De Donk” te Ulvenhout. Hiermee moest ook het omliggende terrein heringericht worden. De samenwerkende partijen Dirk Brandsma BNT en Plancompagnons landschapsarchitecten hebben het ontwerp gemaakt voor deze tuin.

Ontwerp tuin verzorgingshuis

Het terrein is opgedeeld in verschillende ruimten. Het gaat om een ruimte nabij de hoofdingang met parkeerplaats, twee binnen tuinen en een voortuin. In het ontwerp is gezocht naar een logische invulling van de tuinen waarbij het gebruik centraal staat. Met zo weinig mogelijk middelen (vormen en materialen) wordt de buitenruimte vormgegeven.

De entree heeft een representatieve uitstraling en is bereikbaar voor mindervalide bewoners, auto’s met bezoekers en eventueel ziekenwagen of brandweerauto. De binnentuin aan de  zijde van de hoofdingang is middels een haag (1,50 m hoog) en een pergola afgescheiden van de parkeerplaats. Hierdoor ontstaat een intieme ruimte voor de verschillende bewoners van De Donk. Deze ruimte kan fysiek worden afgesloten.

De binnentuin aan de andere zijde van het gebouw heeft een semi openbaar karakter. De bewoners kunnen hier vrijelijk in en uitlopen. De bestaande vijver is behouden. Tuin en terras zijn aangepast zodat ze beter aansluiten bij de beleving van de bewoners.

De voortuin is meer als kijkruimte voor bewoners en passanten ingericht.

Terug naar overzicht Zorglandschappen