Breukelsplein, Boxtel

Opdrachtgever: Gemeente Boxtel
Oppervlakte: 5.900 m2
Project: Ontwerp multifunctioneel plein


In het programma van eisen van de gemeente Boxtel is aangegeven dat de huidige bestratingsmaterialen, die voornamelijk uit natuursteen keien bestaat, hier niet hergebruikt worden. Hiermee wordt bedoeld dat het beheer en onderhoud efficiënt moet kunnen geschieden. In de keuze van het materiaal voor het Breukelsplein zal worden gekeken of de materialen passen bij het plein en de omgeving (esthetisch) en wat de specifieke eigenschappen van de toe te passen materialen zijn (functioneel).

Huidige situatie

Het Breukelsplein is een open ruimte achter de bebouwing van de Breukelsestraat, Ons Doelstraat en de Prins Bernhardstraat. In een latere periode is er in verschillende perioden bebouwing langs de rand van het Breukelsplein gebouwd. Het betreft een gebouw van KPN, twee nieuwbouw projecten uit de periode 1970/1980 (woningbouw), enkele garages en achteruit ingangen en enkele bedrijven zoals een fysiotherapeut en een verzekeringskantoor. Met name dit laatste gebouw heeft enige allure. Desondanks blijft het plein de uitstraling houden van een “achterkant”.
Door het ontbreken van duidelijke randen heeft het plein een amorfe structuur.

Nieuwe situatie

Verharding
De doorgaande verbinding moet vanuit de aanliggende straten, Breukelsestraat en Prins Bernhardstraat, duidelijk zijn. Daarom ligt het voor de hand de directe aansluiting op een zelfde wijze te bestraten als de aansluitende weg. Dit betekent: trottoirtegels langs de gevels en de rijbaan van de toegangsstraten uitgevoerd in de klinkers zoals deze van de aansluitende weg. Deze “loper” van gebakken klinkers houd al snel op bij aankomst op het plein. Langs drie “wegen” kan men over het plein rijden. Doordat het plein niet verkeerstechnisch is ingericht ontstaat er een alertheid bij de gebruikers waardoor men met meer aandacht over het plein rijdt. De middelste rijbaan lijkt voor de doorgaande verkeersgebruikers de meest voor de hand liggende route.
In twee heldere en functionele stroken zijn de parkeervakken gesitueerd. Aan de kopse kanten zijn stroken aangegeven ter bescherming van de auto’s. Op deze stroken kunnen boombakken geplaatst worden. Hierdoor krijgt het plein één uitstraling.

Beplanting
De beleving van het Breukelsplein als “achterkant” kan met de inrichting van de openbare ruimte niet worden opgelost. Hiervoor moet er met bebouwing een “voorkant” gemaakt worden. Omdat dit nu niet aan de orde is, wordt voorgesteld de sfeer van de “achterkant” te versterken. De bebouwing uit verschillende perioden wordt versterkt door boomrijen van verschillende soorten toe te passen. Op basis van het boombeleidsplan van de gemeente Boxtel is tot een beplantingsplan gekomen. Voor de haagblokken wordt voorgesteld een beukenhaag aan te planten. Dit in verband met het aantrekkelijke winterbeeld.

Overige elementen
Op het plein worden, behoudens de trottoirs, boombakken en verlichting, geen obstakels geplaatst. Zowel de openbare verlichting op het plein als de boombakken zijn eenvoudig te verplaatsen. Hierdoor kan het plein multifunctioneel worden ingezet bij de kermis of andere evenementen.

Terug naar overzicht Parken en pleinen