Boeimeerpark, Breda

Opdrachtgever: Gemeente Breda en Waterschap Brabantse Delta
Oppervlakte: 9,5 hectare
Project: Ontwerp stadspark

In de nattere periodes van het jaar kampte de stad Breda met wateroverlast. Begin 2001 is daarom opdracht gegeven om een ontwerp te maken voor de omgeving van rivier de Mark waarbij zowel ecologische, waterbouwkundige, recreatieve en vormgevingsaspecten een rol spelen.

In het ontwerp manifesteert de rivier zich als hoofddrager van het nieuwe park. De binnenbochten van de meanderende rivier hebben een flauw talud gekregen, terwijl de buitenbochten juist steil zijn afgewerkt. Op microniveau zijn verschillen in diepte, stroomsnelheid en bodemsamenstelling aangebracht waardoor een veelheid aan milieus ontstaat. Ook in landschappelijke en recreatieve zin heeft de Mark een centrale rol in het park gekregen. Door een nieuwe meander in het hart van het park te leggen, heeft de rivier een prominente plaats ingenomen. Bij hoogwater overstromen delen van het park wat de beleving van de “natuur” versterkt.

Nabij het (schier)eiland is een waterterras gesitueerd bovenop een bestaand bergbezinkbassin. Het terras steekt in de rivier en zorgt daardoor voor interferentie tussen het terras en de Mark. Het contrast tussen cultuur en natuur wordt hierdoor versterkt. Tevens zorgt dit voor verweving van functies.

Het park is als een ruimtelijke eenheid behandeld, maar tegelijkertijd is de ruimtelijke diversiteit toegenomen. Door niveauverschillen aan te brengen en open en besloten delen te maken in combinatie met diverse zichtlijnen, is een interessant park ontstaan.

Terug naar overzicht Parken en Pleinen
Naar artikel in vakblad Groen