Ontwerp herinrichting Staats-Spaanse Linies, Zeeuws-Vlaanderen

25jaar Plancompagnons2 25jaar Plancompagnons

Opdrachtgever: Dienst Landelijk gebied Zeeland
Oppervlakte: 6 verschillende locaties met diverse afmetingen
Project: Ontwerp en bestekomschrijving zes deelgebieden historische verdedigingslinies

Tijdens de 80-jarige oorlog zijn zowel door de Spanjaarden als door de Hollanders verdedigingslinies aangelegd in Zeeuws- Vlaanderen. Aan deze linies lagen forten, redoutes, schansen en inundatiegebieden. Veel van deze landschapselementen zijn verdwenen. Een zestal van deze elementen is in ere herstelt:
– Hans Vriezeschans
– Marolleput
– Fort Berchem
– ‘t Vrije – Middelburg – Constantinopel
– Fort Nijeveld/Spek & Brood
– Liniedijk IJzendijke

In eerste instantie is, in samenwerking met historici, gekeken naar de oorspronkelijke verdedigingswerken. Niet alles is geheel hersteld, aangezien er op diverse plaatsen wegen of waterlopen doorgetrokken zijn. De vorm is benaderd zodat de huidige bezoekers een idee krijgen van de geschiedenis. Naast het herstel spelen tevens ecologische en recreatieve aspecten een rol. Bij de Hans Vriezeschans is bijvoorbeeld een gedeelte van het terrein ingericht als leefgebied voor de Kerkuil die daar broedt. Op bijna alle plaatsen zijn zitbanken en fietsleunhekken geplaatst voor de recreanten. Via informatieborden wordt de bezoeker op de hoogte gebracht van deze landschapselementen. In woord en beeld worden de historie en de achtergronden van de ecologie getoond.

Terug naar overzicht Natuurontwikkelingen
Terug naar overzicht Recreatiegebieden
Terug naar overzicht Erfgoed