Geluidbeperkende voorzieningen A2-A59 ’s Hertogenbosch

CCF23092015

 

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Noord Brabant
Lengte: circa 4,5 km
Project: Landschappelijke inpassing en vormgeving geluidschermen langs rijksweg (Prijsvraag – 2e prijs)

In het ontwerp is er vanuit gegaan dat het scherm onderdeel uitmaakt van het wegmeubilair. Daarom heeft het scherm een functionele en technologische uitstraling. Vanaf de wegzijde gezien vormt het scherm als het ware de wand van een buis. Een gladde buis zonder obstakels die het verkeer soepel door ’s-Hertogenbosch voert. De gladde wand sluit aan bij de dynamische beleving vanaf de wegzijde. De stijlen zijn aan de bewonerszijde aangebracht. Zij passen in de statische beleving vanuit de bewonerszijde. Het scherm buigt zich om de weg heen om de bewoners tegen het verkeerslawaai te beschermen.

In het ontwerp is gestreefd naar een blijvend contact tussen het verkeerslandschap en het stedelijk landschap door middel van een venster. Wanneer het ontwerp voor dit scherm in het kort moet worden omschreven komen de volgende termen naar voren:
– Functioneel minimalisme
– Eigentijdse en technologische vormgeving en materiaalgebruik
– Onderhoudsvriendelijk en duurzaam
– Licht en luchtig
– Flexibel

Naar aanleiding van deze visie ontstaat een ontwerpstructuur waarbij een scherm over de gehele lengte een zelfde opbouw, vormgeving en materiaalgebruik kent. In principe is er slechts één uitzondering gemaakt namelijk voor de lage voorziening van 0,80 m. nabij Vught. Deze voorziening zal als aarden wal worden uitgevoerd en nauwelijks invloed hebben op de beleving van zowel de weggebruikers als de omwonenden.

Het scherm vormt een eenheid met de schermen nabij Vught door de gebogen vorm. Vanuit de gedachte dat het scherm een eigentijds en technologische uitstraling moet hebben is gekozen voor aluminium als basis materiaal. De wanden worden als cassettes opgebouwd. Deze cassettes zijn aan één zijde geperforeerd, gevuld met steenwol daar waar absorberende schermen noodzakelijk zijn en hebben een geluidabsorberend vermogen met een factor van 0,8. Daar waar geen absorptie noodzakelijk is aan de weg zijde wordt de wand toch geperforeerd om eenheid in het beeld te bewaren. De cassettes worden geanodiseerd waardoor de uitstraling van aluminium optimaal herkenbaar is. Op ooghoogte van de automobilisten (zowel voor vrachtwagens als personenauto’s) is een transparante strook voorgesteld in PMMA. Dit materiaal wordt ook voorgesteld voor de luifel boven de hoogte van circa 8 m.

Het ontwerp is gemaakt op uitnodiging van Rijkswaterstaat voor een prijsvraag. Het ontwerp van Plancompagnons is tweede geworden en niet uitgevoerd.

Terug naar overzicht Infrastructuur

Geluidsschermen A2, Vianen – Nieuwegein

25jaar Plancompagnons2  25jaar Plancompagnons

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Lengte: circa 6 km
Project: Landschappelijke inpassing en vormgeving geluidschermen langs rijksweg (Prijsvraag – 1e prijs)

In 1990 is het ontwerp voor de geluidschermen langs de A2 nabij Vianen en Nieuwegein, via een prijsvraag, gekozen om te worden uitgevoerd. Vanwege de eenvoud van het ontwerp en het gebruik van duurzame materialen is het ontwerp van Rudi Kegel en Bert Voeten als beste naar voren gekomen.
Omstreeks 1995 is het eerste deel van de schermen geplaatst met name in het deel langs de rijksweg nabij Nieuwegein. Circa tien jaren later is een resterend deel ge- plaatst nadat de wegverbreding nabij Vianen gereed was, aansluitend op de nieuwe brug over de Lek.

Het ontwerp is gebaseerd op een akoestisch onderzoek waarin geluidsabsorberende schermen zijn voorgesteld. Ook de verschillende hoogten van de schermen (3 tot 5 m) en de lengte van het geheel is hierin vastgelegd. Daar waar transparante schermen gewenst zijn is rekening gehouden met de reflectie van dit materiaal. Afhanke- lijk van de situatie zijn deze schermen naar de weg toe hellend of van de weg afhellend geplaatst.
Door deze grote variatie aan materiaalsoorten, hoogtes en hellingshoeken dreigde een chaotisch beeld te ontstaan. Om dit beeld te ordenen en een visuele ondersteuning te geven zijn “bastions” bedacht. Dit zijn stoere u-vormige betonelementen die om de 100 m tussen de wanden van verschil-
lende materialen, hoogtes en hellingshoeken geplaatst zijn. De verticaal geplaatste wanden bestaan uit hoog geluidsabsorberende betonplaten, met een grijs groene kleur. De transparante wanden zijn licht groen getinte acrylaat panelen.

Terug naar overzicht Constructies

Infrastructuur

Wilt u meer informatie over projecten die gaan over infrastructuur ontworpen door Plancompagnons landschapsarchitecten, klik op deze link.

Ecologische zones langs Eekterbeek, Elburg

Ecologische zones langs Eekterbeek, Elburg

Opdrachtgever: Gemeente Elburg Oppervlakte: 24 hectare Project: Landschappelijke inpassing en vormgeving nieuw bedrijventerrein (i.s.m. Witteveen+Bos)

Geluidbeperkende voorzieningen A2-A59 ’s Hertogenbosch

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Noord Brabant Lengte: circa 4,5 km Project: Landschappelijke inpassing en vormgeving geluidschermen langs rijksweg (Prijsvraag – 2e prijs) In het ontwerp is er vanuit gegaan dat het scherm onderdeel uitmaakt van het wegmeubilair. Daarom heeft het scherm een functionele en technologische uitstraling. Vanaf de wegzijde gezien vormt het scherm als het ware de … Lees “Geluidbeperkende voorzieningen A2-A59 ’s Hertogenbosch” verder

Landschapsplan A16, van knooppunt Terbregseplein tot aan de Belgische grens

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Lengte: circa 55 km Project: Actualiseren landschapsplan rijksweg

Landschapsplan A4, Noord Brabant

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat directie Noord Brabant Lengte: circa 42 km Project: Opstellen van een landschapsplan voor een rijksweg

Landschapsplan N786, Dieren

Opdrachtgever: Provincie Gelderland Lengte: circa 5,5 km Project: Landschappelijke inpassing van verbreding, en gedeeltelijk aanpassing, van een provinciale weg door het landschap Terug naar overzicht Infrastructuur

Vormgeving bruggen watergang, Bleiswijk

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpernerwaard Aantal: 3 voetgangersbruggen en 2 autobruggen Project: Vormgeving van 5 bruggen als onderdeel van de landschappelijke inpassing van een nieuw kanaal (i.s.m. Witteveen+Bos)