Introductie

Tuin- en landschapsarchitectuur

Plancompagnons staat voor een flexibel, daadkrachtig bureau voor landschapsarchitectuur, waarin  dynamisch enthousiasme en ervaring elkaar treffen. Het bureau is onafhankelijk en  gespecialiseerd in het ontwerpen en vormgeven van tuin- en landschapsarchitectuur door de schalen heen. Dit maakt dat binnen het bureau zowel ruime theoretische als praktische kennis aanwezig is, wat zeker een meerwaarde betekent voor het eindproduct. Om een goed lopend adviesproces te garanderen is voor het bureau een kwaliteitshandboek opgesteld gebaseerd op NEN-EN-ISO 9001.

Plancompagnons staat een werkwijze voor, waarbij in overleg met de opdrachtgever, gestreefd wordt naar een optimaal advies binnen de gestelde randvoorwaarden. Bij elk advies wordt een basis gelegd door een gedegen inventarisatie en analyse te maken van alle aanwezige en spelende aspecten in het gebied. Waar nodig worden andere disciplines ingeschakeld om tot een allesomvattend resultaat te komen.

Plancompagnons staat voor het vakkundig  visualiseren van plannen door middel van schetsen, perspectieven, fotomontages en -bewerkingen, vogelvluchttekeningen en artist’s impressions. Een duidelijke presentatie is immers van belang om de toekomstige gebruikers een goede indruk te geven van de te realiseren plannen. Het bureau is ervaren in de samenwerking  met gebruikers en bewonersparticipatie.